Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Metodika letních táborů HB z roku 1988
14.1.2007 Petr Žblebt Jarušek
Materiál z archívu HB - Metodika pro přípravu letních táborů PsB z roku 88.

Metodika letních táborů Hnutí Brontosaurus

Dnes bych vám rád přiblížil další skvost archivu HB - metodiku letních táborů Hnutí Brontosaurus z roku 88.

Co je obsahem?

Tato 96 stránková publikace dává návod všem organizátorům, jak připravit a zorganizovat kvalitní letní prázdninový tábor. Je až neuvěřitelné jak podrobně je zde příprava tábora rozpracována. Stručně shrnu hlavní témata, kterým se publikace věnuje: Organizační zajištění tábora
  • Příprava a organizace tábora
  • Hygienické, zdravotní a právní zajištění
  • Hospodaření na LTB
  • Vzory tiskopisů
Vedení a náplň LTB
  • Pedagogika a psychologie na LTB
  • Dramaturgie a scénář akce
  • Práce s prací
  • Ekologická výchova

Výtah toho nejzajimavějšího

Celá brožurka je velmi čtivě napsána a doplněna nápaditými vtipy Vladimíra Jiránka. Pokusím se zde uvést několik nejzajímavých pasáží:

Cíle letních táborů hnutí Brontosaurus

Cílem Letních táborů HB je výchova mládeže k aktivní péči o přírodní a historické památky a zdravé životní prostředí. LTB specifickou a přitažlivou formou zajišťuje účeloné využití volného času mládeže. (metodika - str. 3)

Jak budeme vychovávat?

Do slova a do písmene způsobem, který J.A.Komenský trefně označil SCHOLA LUDUS - škola hrou. Co to znamená? Už jsme se zmínili o tom, že jsou určité síly, které účastníka na naše akce táhnou - mluvíme o hybných silách, o motivaci. Prostě každý z nás má určité potřeby (z psychologického hlediska je dělíme na biologické, psychologické a sociální), a právě kvůli lepšímu naplnění těchto potřeb naší účastníci vlastně přijeli.(I když si to třeba neuvědomují.) A my musíme těmto některým potřebám vyjít vstříc, naplnit očekávání účastníků a naplnit je tak, jak to považujeme za správné a jak to umíme nejlépe. A to je právě ona schola ludus - výchova, která je zároveň uspokojováním psychologických a sociálních potřeb člověka. Jak takového stavu věcí dosáhnout? Víme, že nám na akci přijede směsice lidí s různými představami o tom, co se na akci bude dít. Většinou si představují, že se bude něco dělat, a pak že bude nějaká legrace. Názory přijíždějících se velmi různí hlavně co do představ o intenzitě a účelnosti práce a míry zapojení jednoho každého do oné "legrace". Jeden extrém může mít někdo, kdo už něco podobného zažil, jiný si myslí "něco málo udělám a pak mě bavte.! Takže problém je takový: co vy s těmi lidmi? Jak je sjednotit? Co jim dát? Odpověď je jednoduchá: Vy jim musíte dát mnohem víc, než očekávají. Musíte mnohokrát překonat jejich představy. A to už od první minuty. (metodika - str. 60-61)

Pedagogika a psychologie - K čemu chceme vychovávat, o co nám jde?

Shrnu-li to co nejstručněji do jedné věty: - Chceme aktivizovat k zájmu o věci veřejné. A protože jsme přesvědčeni, že jednou z nejdůležitějších otázek dneška jsou vztahy mezi lidmi a jejich okolím, což je vlastně problém životního prostředí, tedy především k zájmu o něj. Chceme je vytrhnout za pasivity a otupělosti (neboj jim neumožnit do ní upadnout) a ukázat jim, že je třeba něco dělat a že se dá něco dělat, nepřejeme-li si, aby to s námi - lidstvem - dopadlo prachšpatně. A že mohou dělat i oni. Právě hnutí Brontosaurus jim tuto možnost dává. A dává možnost nejen napravovat chyby jiných, ale i chybám a nedostatkům předcházet - prací, kotrolou nebo výchovou - třeba právě na dalších Prázdninách s Brontosaurem nebo podobných akcích. Naším cílem by mělo být, aby z akce člověk odcházel s pocitem: "Tak a teď by se do toho pustím i já". Prostě u správných Prázdnin s Brontosaurem konec není konec, konec je začátek. (metodika - str. 54) Právě tato část (speciálně poslední věta) mě oslovila nejvíce a myslím, že bychom se na ni měly při připravě táborů skutečně soustředit. Naším cílem by mělo být kromé zorganizování povedeného tábora, také maximální vyhecování účastníků k tvůrčí činnosti a snahy rozvíjet sebe sama a aktivně měnit své okolí. Tábory by neměly být jen zajímavým odpočinkem, ale také místem, kde si účastníci osvojí řadu nových dovedností a získají zapálení pro věc a chuť měnit věci kolem sebe a nestávat se jen jejich pasivní součástí. Žblebt