Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
O nás
4.11.2008 Jaroslav Jarda Pilný

Co je to Slunovrat?

(English version) Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat je nestátní nezisková organizace zabývající se dobrovolnickou prací zaměřenou na pomoc přírodě a historickým památkám, sdružuje mladé lidi, kteří mají chuť vlastními silami zlepšovat své životní prostředí, a nabízí alternativu k současnému trendu konzumní společnosti. Důležitým prvkem akcí Slunovratu je vzdělávání a výchova účastníků i široké veřejnosti k udržitelnému způsobu života. V současnosti působí Slunovrat převážně na Vysočině, v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Čím se Slunovrat zabývá?

Akce, které Slunovrat pořádá, jsou typické spojením tří základních prvků – užitečné práce na pomoc přírodě a památkám, vzdělávání účastníků akcí a kvalitního zážitkového programu. V průběhu roku je realizováno více než patnáct víkendových akcí a řada jednodenních setkání. Letní činnost se skládá z pořádání dvoutýdenních táborů, na kterých jsou kromě zajímavé práce rozvíjeny i praktické zkušenosti s ochranou přírody. Součástí táborů je i vyvážený zážitkový program, kterým je v účastnících rozvíjena řada nových fyzických i psychických dovedností. Více informací

Práce pro přírodu

Slunovrat je základní článek, který je orientován převážně na přímou pomoc přírodě. Jezdíme do řady chráněných krajinných oblastí a rezervací a pomáháme ochranářům s prací v těchto lokalitách. Rovněž pomáháme farmářům na biofarmách, neboť jejich práci považujeme za trvale udržitelný způsob pěstování potravin, který je rovněž ohleduplný vůči přírodě.

Práce pro památky

Naší hlavní orientací mezi památkami je státni zámek v Telči, kde pořádáme tradiční tábory i víkendovky a pomáháme zvelebovat tento historický unikát.

Práce pro lidi

Snažíme se pomáhat i lidem, kteří to potřebují. Jednou ročně zpestříme a zpříjemníme život v domově důchodců v Opatově či Boskovicích. Pomáhali jsme při práci na zprovozňování dětského centra volného času v Brně-Žabovřeskách a samozřejmě při povodních.

Slunovrat jako parta kamarádů

Kromě toho, že nás pojí podobný pohled na svět a rádi pomáháme přírodě, jsme hlavně parta dobrých kamarádů. Společně pořádáme řadu akcí, které tvoří náš oddechový "kulturní" program. A tak nás můžete vidět jak se setkáváme při pouštění draků, šálcích čaje, ochutnávkách palačinek ... Kromě pomáhání přírodě po ní i rádi cestujeme (pěšmo a kolmo) a tak nás můžete potkat na řadě výprav a výletů.

Kdy Slunovrat vznikl?

Slunovrat vznikl na počátku roku 2000 jako důsledek potřeby sjednotit akce několika nadšenců pod jednu organizaci, která se sdružuje s ostatními základními články pod zastřešující organizaci Hnutí Brontosaurus. V průběhu několika let si Slunovrat vytvořil stabilní základnu účastníků a v současné době má přes šedesát členů.