Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Cíle ZČ Slunovrat
12.1.2007 Petr Žblebt Jarušek

Cíle Slunovratu

Slunovrat je hlavně skupina nadšenců a dobrovolníků, lidí, kteří chtějí aktivně pomáhat přírodě a svému okolí, vzdělávat se v oblasti ochrany životního prostředí, ale také se vídat, poznávat a prožívat zajímavé chvíle na společných akcích.
  • Naším ochranářským cílem je systematická péče o vybrané chráněné lokality na pomezí Čech a Moravy a na Moravě.
  • Naším památkářským cílem je převážně péče o jihomoravské hrady a zámky, kde jezdíme podpořit tamější kastelány v jejich práci.
  • Naší snahou je i podpora biofarmářů, kteří svým životním stylem a svou prací jdou příkladem společnosti v principech udržitelného způsobu života.
  • Základním principem, na kterém je postaveno fungovaní Slunovratu, je příjemný kolektiv lidí, který utužuje smysluplná a užitečná práce, společné hodnoty a ideály. Toho je dosaženo pestrým programem, jenž je postaven na metodách zážitkové pedagogiky.